Kader

Open of gesloten kader

Bij een gesloten kader is het onderwerp volledig zichtbaar. Bij een open kader is het onderwerp niet helemaal in beeld: