Privacyverklaring

Fotoclub FWG De Positieven zet zich in voor de bescherming van de privacy en nauwkeurigheid van vertrouwelijke informatie voor zover mogelijk, met inachtneming van de bepalingen van de Europese wetgeving.

Bezorgd om de privacy? Dat zijn wij ook.
Veel applicaties en websites verzamelen informatie en andere statistieken over hun gebruikers, wij verzamelen GEEN persoonlijke informatie over u wanneer u onze website bezoekt. Als u gebruik maakt van het Contactformulier op deze website dan registreert ons mailsysteem automatisch uw naam, mailadres en eventueel vragen of opmerkingen. Als u lid wordt, registreren wij uw datum van toetreding, naam, mailadres, postadres, huisnummer, mobiel telefoonnummer en leeftijd. Deze informatie is beschikbaar voor leden van de fotoclub, maar wordt niet buiten de club verspreid zonder toestemming van de leden. Algemene mail binnen de vereniging wordt via BCC verspreid.

Wat gebeurt er als de privacyverklaring verandert?
Deze privacyverklaring is voor het laatst herzien op 13-12-2019. We kunnen deze Privacyverklaring op elk moment en om welke reden dan ook wijzigen. Wij raden u aan om deze Privacyverklaring te bekijken bij elk bezoek aan de website. Als we besluiten om een belangrijke wijziging aan te brengen in onze Privacyverklaring, plaatsen wij gedurende een redelijke periode een bericht op de homepage van onze website.

Hoe zit het met de privacy op andere websites?
Deze website kan links bevatten naar andere websites door derden geëxploiteerd. Wij bieden de links aan voor uw gemak, maar we beoordelen, beheren of controleren de betrouwbaarheid van die websites niet.
Wij zijn daarom niet verantwoordelijk voor de prestaties van websites die door derden worden geëxploiteerd, noch voor uw contacten met deze derden. Daarom, wanneer u onze website verlaat, raden wij u aan het privacybeleid van elke website door te nemen en maak uw eigen conclusies met betrekking tot de geschiktheid van deze beleid.

Hoe kunt u contact met ons opnemen
Als u vragen of opmerkingen heeft over deze Privacyverklaring, kunt u gebruik maken van de Contactformulier op deze website.

Vastgesteld op 13-12-2019