Werkgroepen

Fotoclub De Positieven werkt met een werkgroepenstructuur. In 2012 heeft de club 3 werkgroepen met 5 tot 10 deelnemers. Om zowel de technische als de creatieve kant van de fotografie te bevorderen wordt elk lid van onze club de kans geboden zich bij ten minste één werkgroep aan te sluiten. De thema’s zijn: natuur en landschap; creatieve fotografie; portret en modelfotografie. Sommige leden zijn lid van meerdere werkgroepen. De bijeenkomsten zijn meestal bij iemand thuis en fotografie uitstapjes worden door de groepen zelf georganiseerd. De werkgroepen verzorgen een paar keer per jaar een avondvullend programma waarbij de resultaten aan de leden gepresenteerd worden. Een werkgroepen coördinator onderhoudt de onderlinge communicatie.